Social organization and scientific practices at the Van Ayanis archeological excavation

Yücel Karadaș

Resumen


The archeological excavation in the Ayanis settlement of the Urartu civilisation, which is in today’s Van district of Turkey, is one of the most longlasting excavations in Turkey. Therefore, it indicates the excavation practice in Turkey in the academy of archeology. This study focuses on the Ayanis excavation and analyzes the organization of the excavation team, relationships between the team members, and the way they analyze their object of study. The study also handles how the relationships there are carried to the academy and how the relationships in the academy are affected by them. This study, which is an applied sociological research of archeological practice, aims to induce simple theoretical abstractions from the experiences of the excavation team, which can be seen as a narrow-scale social group. The reseach is conducted using grounded theory, which is seen as more suitable for studying small groups. As such, simple abstract concepts are induced in the light of the in-depth observation of and interviews with the participants of the excavation.

Palabras clave


sociología de la ciencia; jerarquía; organización social; consenso; rituales teatrales; excavaciones arqueológicas

Texto completo:

PDF (English)

Referencias


Arsebük, G. 2003. Yeni Arkeoloji’den Türkiye’de eleştiriye: Güven Arsebük ile söyleşi. Interview by: O. Erdur, G. Duru in “Arkeoloji: Niye? Nasıl? Ne İçin?” (Ed. Erdur, O.; Duru, G.) Istanbul.

Bourdieu, P. 2013. Bilimin Toplumsal Kullanımları- Bilimsel Alanın Klinik Sosyolojisi İçin, Heretik, Ankara.

Bourdieu, 2016. Devlet Üzerine- Collége de France Dersleri (1989-1992), İletişim, Istanbul.

Dyson, S.L. 2007. Antik Mermerler Amerika Kıyılarında- Birleşik Devletlerde Klasik Arkeoloji, Anahtar Kitaplar. Istanbul.

Erdur, O. 2003. “Bilginin Değeri Sorunsalı ve Türkiye’de Arkeolojinin Koşul ve Olasılıkları Üzerine” Arkeoloji: Niye? Nasıl? Ne İçin? (Ed. Erdur, O.; Duru, G.) Istanbul.

Karadaş, Y.; Demir, T. 2013. “Türkiye’de 1930-1970 Arası Arkeoloji Paradigmasının Bilim Sosyolojisi Açısından İncelenmesi” İnsanbilim Dergisi. 2/2:1-16.

Layder, D. 2013. Sosyolojik Araştırma Pratiği- Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi. Heretik, Ankara.

Merton, R. 2010. “Bilimin Normatif Yapısı” Bilim Sosyolojisi İncelemeleri- Temel Yaklaşımlar, Kavramlar, Tartışmalar(Ed. Balkız, B. Öğütle, et al.) Ankara: 165-79.

Neuman, W.L. 2010. Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Yayın Odası, Istanbul.

Robson, C. 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Gerçek Dünya Araştırması, Anı Yayınları, Ankara.

Sağlamtemir, H. 2001. Urartu Krallığı’nın Ekonomik Yapısı, Unpublished Ph.D. Dissertation, Ege University, SBE, İzmir.

Sancar, S. 2014. İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, İmge Yayınları. Ankara.

Scott, D. Morrison, M. 2016. Eğitim Araştırmasında Temel Fikirler ve Kavramlar. Sentez Yayınları. Bursa.

Stone, E. 2001. “The Outer Town at Ayanis: 1997-2001” Anatolian Iron Ages 5- Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Van, 6-10 August 2001 (Ed. A. Çilingiroğlu, G. Darbyshire) British Institute at Ankara: 187-193.

Stone, E. & Zimansky, P. 2003. “The Urartian Transformation in the Outer Town of Ayanis” Archaeology in the Borderland: Investigations in the Cauacasus and Beyond, (Ed. A.Smith and K. Rubinson) Los Angeles: Cotsen Institute: 213-228.

Veit, U. 2011. “Toward a Historical Sociology of German Archaeology” Comparative Archaelogies- a Sociological View of the Science of the Past (Ed. L. Lozny) Springer: 53-78.

Yıldırım, Y. 2015. “Türk İslam Arkeolojisi- Kısıtlar ve Fırsatlar” TÜBA- KED. 13/ 37-50.
DOI: https://doi.org/10.12795/anduli.2019.i18.02

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.