Lillo i Usechi, Manuel, Doctorant en Història Contemporània a la Universitat d’Alacant