(1)
Domínguez Sabido, E. M. Recordando Al Profesor Javier Hernández-Pacheco. THEMATA 2022, 65-69.