[1]
Pavón Romero, Álvaro 2014. Jefferson, T.: Escritos políticos. THÉMATA. Revista de Filosofía. 49 (jun. 2014), 4.