[1]
M. T. Méndez Baiges, «MITTELEUROPA, ÁFRICA, PARÍS: KUPKA O LA VÍA ORNAMENTAL DE LO MODERNO / Mitteleuropa, Africa, Paris: Kupka or the ornamental route of the modern», PPA, n.º 3, pp. 34–47, nov. 2010.