(1)
Méndez Baiges, M. T. MITTELEUROPA, ÁFRICA, PARÍS: KUPKA O LA VÍA ORNAMENTAL DE LO MODERNO / Mitteleuropa, Africa, Paris: Kupka or the Ornamental Route of the Modern. PPA 2010, 34-47.