Varios, Autores. 2009. «Aga-Aktiv». Magazin, n.º 4 (enero):55-57. https://doi.org/10.12795/mAGAzin.1998.i04.09.