Viveiro Mogo, Prudencio, Consello da Cultura Galega, España