Gomez Mompart, Josep Lluis, CU de la Universitat de València, España