(1)
Toll Deniel, G. El Periodisme Català Contemporani. Diaris, Partits Politics I llengües, 1875-1939, De Jaume Guillamet Lloveras. RiHC 2022, 213-215.