[1]
P. H. Revista, «Revisores del vol. 34, núm. 1 (2020)», PhilHisp, vol. 34, n.º 1, p. 7, dic. 2020.