(1)
del Pino Perales, J. Manuel Pinillos, Poeta De La O.P.I.-Niké. PhilHisp 2020, 34, 109-131.